לוח זמנים

 
06:00 התכנסות בבריכת השחיה וחלוקת ערכות
07:10 זינוק 10 ק״מ תחרותי
07:20 זינוק 5 ק״מ תחרותי
08:40 זינוק 2 ק״מ תחרותי
08:55 זינוק 2 ק״מ עממי
09:15
זינוק 300 מטר מרוץ אפרוחים
09:30  טקס סיום בבריכת השחייה במעמד ראש המועצה, מאיר דהן