מרוץ 2018
06:30 - 07:36צילם : ערן ירדני
07:37 - 07:49צילם : ערן ירדני
07:50 - 08:00צילם : ערן ירדני
08:01 - 08:17צילם : ערן ירדני
08:18 - 08:57צילם :ערן ירדני
08:58 - 10:12צילם : ערן ירדני